Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik’in 3. Maddesi’ne göre; Merkezî ısıtma sistemi: Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisinin binalara dağıtılmasını ve bağımsız bölümlerin ısıtılmasını sağlayan sistemidir.

Bir binanın çeşitli bölümlerinin, bir merkezden borularla sevk edilen sıcak su veya buharla, ya da kanallarla sevk edilen sıcak hava ile ısıtılma sistemi.

Dairelerde kombi veya soba yoktur. Merkezi ısıtma sistemi ile doğalgaz veya kömür ile kazan vasıtasıyla açığa çıkarılan ısının boru ve petekler aracılığıyla binaya paylaştırılması söz konusudur.

Bir merkezden elde edilen sıhhî sıcak suyun binalara ve bağımsız bölümlere dağıtılmasını ve kullanılmasını sağlayan sistemdir.

İlk yatırım maliyeti bireysel sisteme göre daha düşüktür. İşletme giderleri bireysel sisteme göre daha düşüktür. Ekonomik ömrü daha fazladır. Merkezi sistemde konforlu sıcak su temin edilirken, kombide alınan sıcak su miktarı sınırlı olup, birden fazla yerde kullanıldığında su sıcaklığı düşmektedir. Bireysel sistemde ancak boyler kullanımında yüksek sıcak su ihtiyacı karşılanabilir.

Kombilerde verim daha düşük emisyon değeri ise yüksektir. Merkezi sistemde ise verim fazladır. Merkezi sistemde tadilatlar sadece kazan dairesinde olup, bireysel sistemde ise daire içinde tadilatlar yapıldığından ek masraflar getirecektir. Bireysel sistemde herkes kendi kullandığı gaz parasını ödediği için binada para toplama problemi de ortadan kalkmaktadır.

Merkezi Sistem
Merkezi Sistem